Stichting Op Eigen Houtje

Missie

Stichting op Eigen Houtje vindt dat iedereen kansen moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien. Aan mensen die ondanks het bezit van uitgesproken talenten niet in aanmerking komen voor de reguliere arbeidsmarkt wordt kansen geboden op zinvolle en maatschappelijk relevante activiteiten. Zij grijpen die kansen door de planning en uitvoering van door henzelf bedachte projecten op het gebied van volwaardige ambachtelijke en kunstzinnige activiteiten. Een belangrijke pijler vormen de projecten waarin ervaringsdeskundigen de kernwaarden van de stichting uitdragen. Alle personen, in welke rol ook, die een bijdrage leveren aan de stichting en haar projecten doen dat onbezoldigd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb